Reklamacje i zwroty

Reklamacje

W celu zgłoszenia reklamacji dotyczącej niezgodności z umową towaru zakupionego w naszym Sklepie internetowym, prosimy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:
1. Wypełnić i dostępny formularz na stronie internetowej Sklepu.
2. Wadliwą część w oryginalnym opakowaniu wraz z kartą gwarancyjną i wypełnionym Formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu, wysłać w kopercie bąbelkowej na adres:

Epapierosek -Magazyn
Brygady Legionów 18E
72-100Goleniów

Nie odbieramy przesyłek pobraniowych.

Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia w terminie 14 dni, od dnia dostarczenia reklamowanego towaru.

UWAGA: Prosimy o dokładne wypełnienie Formularza reklamacyjnego, a Państwa adres prosimy wpisać drukowanymi literami.

Zwroty

Klient będący konsumentem uprawniony jest do zwrotu zakupionego Towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Klient winien złożyć stosowne oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy, podając w nim numer rachunku bankowego, na jaki mają być zwrócone pieniądze. Oświadczenie wraz z towarem należy wysłać na adres Sprzedawcy:

Epapierosek -Magazyn
Brygady Legionów 18E
72-100 Goleniów

Zwracany Towar musi być zapakowany tak by w czasie transportu nie był narażony na uszkodzenia i zniszczenia.
Zwracany Towar musi posiadać oryginalne opakowania producenta, powinien być kompletny oraz nie nosić śladów użytkowania przekraczających zwykły zarząd rzeczą.

 


Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia zwrotów kosztów wysyłki, oraz wszelkich strat wynikających z nieodebrania przez klienta przesyłki.

                                 

                                          Złóż reklamację